PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL conform GDPR

Cunoaștem importanța datelor tale personale și ne angajăm să protejăm confidențialitatea și securitatea acestora.

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Global Friends administrează în condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi în contextul vizitării site-ului și prestării serviciilor oferite în urma încheierii unui contract.

Global Friends prelucrează datele cu caracter personal în scop contractual și legal în urma obținerii acordului persoanei vizate.

Datele prelucrate vor fi comunicate către autoritățile publice, terților colaboratori și împuterniciți sau altor categorii de destinatari, pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

Datele prelucrate pot fi transferate dupa caz, în Uniunea Europeana, Statele Unite ale Americii sau alte state din afara Uniunii Europene, ca urmare a transferului informatic de prelucrare a datelor în scopul recuperării impozitului reținut din veniturile obținute de beneficiar ca urmare a muncii depuse de către acesta pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, încheierii contractelor pentru transport aerian, transferului si procesării documentelor pentru participarea în programele de schimb cultural oferite de către partenerii Global Friends, pregătirii tuturor documentelor necesare obținerii vizei SUA, emiterii polițelor de asigurare pentru călătorie și procesării plăților seviciilor prestate.

Ce drepturi ai în calitate de persoană vizată?

Conform legii, îți sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

a. Dreptul de acces
poți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele tale personale, precum și informații privind specificul prelucrării

b. Dreptul de a corecta datele
poți să ne soliciți să modificăm datele tale personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la ștergerea datelor “dreptul de a fi uitat”
poți solicita stergerea datelor personale atunci când:
– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;
– ți-ai retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale;
– datele trebuie șterse conform legislației relevante.

d. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție
poți să îți retragi oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ. De asemenea, te poți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al societații, din motive care țin de situația ta specifică.

e. Restricționare
în anumite condiții poți solicita restricționarea prelucrării datelor tale personale

f. Dreptul la portabilitatea datelor
în masura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, poți să ne soliciți, în condițiile legii, să furnizăm datele tale într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne soliciți acest lucru, putem să transmitem datele tale unei alte entitati, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

g. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
ai dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideri ca ți-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Naționala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România
anspdcp@dataprotection.ro

 

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE MAI SUS, NE POȚI CONTACTA LA ADRESA DE EMAIL office@globalfriends.ro

 

 

POLITICA DE COOKIE

 

Mai jos îți prezentăm informațiile referitoare la politica de cookie a site-ului www.globalfriends.ro așadar, te rugăm sa citești cu atenție aceste informații.

 

CE SE INȚELEGE PRIN COOKIE-URI?
Cookie-ul este un fișier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în dispozitivul Utilizatorului (computer, laptop, tabletă sau telefon) atunci cand Utilizatorul viziteaza un site. Datorita cookie-urilor, site-ul respectiv poate reține, pe o anumită perioadă de timp, acțiunile și preferințele Utilizatorului (spre exemplu: limba, dimensiunea caracterelor, culoarea, date referitoare la autentificare si alte preferințe de afișare). Astfel, Utilizatorul nu mai este nevoit să reintroducă asemenea informații ori de cate ori revine la site sau navighează de pe o pagină pe alta. Majoritatea site-urilor fac acest lucru.

 

Acest fișier NU este un virus sau un fișier de tip spyware, malware, web bugs sau hidden identifiers si NU accesează documente sau informații stocate pe dispozitivele Utilizatorului.

 

DE CE SUNT NECESARE COOKIE-URILE?
Aceste fișiere asigură buna funcționare a www.globalfriends.ro. Cookie-urile sunt utilizate in cadrul unor statistici anonime care ne ajută să înțelegem modul în care Utilizatorul folosește acest site, astfel încât să putem îmbunătăți structura și conținutul acestuia, excluzând identificarea personală a Utilizatorului.

Te informăm că www.globalfriends.ro utilizeaza cookie-uri pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă, urmând a fi utilizate doar acele cookie-uri pe care le considerăm necesare și utile.

www.globalfriends.ro nu folosește cookie-uri pentru a colecta informații personale. Cu toate acestea, utilizarea site-ului poate permite efectuarea de legături între informațiile conținute într-un cookie și informațiile Utilizatorului cu caracter personal colectate prin alte mijloace (de exemplu, formularele de înregistrare).

 

Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcționarea site-ului, dar îți poate îmbunătăți experiența de navigare. Poți șterge sau bloca cookie-urile însă dacă faci acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului să nu funcționeze corespunzător.

 

CE COOKIE-URI FOLOSIM?

Cookies esențiale:
Câteva din aceste cookies pe care le folosim au o importanță mărită pentru buna funcționare a site-ului. Acestea sunt folosite pentru a ține utilizatorul logat pe site și pentru a reține informații relevante despre acesta atunci când se întoarce pe site și cand folosește serviciile noastre.

Cookies functionale:
Folosim de asemenea un anumit tip de cookies pentru a urmări activitatea userilor pe site, pentru a le înțelege preferințele navigaționale, având ca scop îmbunătățirea experienței acestora pe site.

Cookies de marketing:
Acest al treilea tip de cookies este furnizat de terțe părți și ne permite să oferim informații customizate de marketing pentru clienții noștri, bazate pe profiluri de folosire al site-ului (modul cookie de utilizator sau liste de remarketing).

Google Analytics: ne permite să înțelegem cum interacționează utilizatorii cu site-ul și ne ajută să optimizăm performanțele acestuia, accesibilitatea și experiența vizitatorilor.

 

CUM POȚI CONTROLA COOKIE-URILE?

Utilizatorul poate controla și/sau șterge cookies-urile după cum dorește, putând seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea de cookies-uri. Dacă Utilizatorul efectuează aceste acțiuni de blocare/ștergere a cookies-urilor, este posibil ca Utilizatorul să fie nevoit să seteze manual unele preferințe, de fiecare dată când acesta viziteaza site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opțiuni sa nu funcționeze.
În continuare, îți recomandăm câteva link-uri privind gestionarea cookie-urilor (spre exemplu pentru dezactivarea sau ștergerea acestora) în funcție de browser-ul folosit: